นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12115
Page Views 17410
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุธี จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอำไพวรรณ สุเทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันทนา ไชยเลิศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา