นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12113
Page Views 17408
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันทนา ไชยเลิศ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสมเพชร ชัยประทุม
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมาง

นางณิชาภา คำมงคล
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างทางหลวง

นางรัตนพร ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางระเบียบ เครือคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างทางหลวง

นางสาววัลลี ใจปิง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมาง

นางสาวปราณี ใจปิง
คนงานทั่วไป

นางนิตยา ฮังคำ
คนงานทั่วไป