นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12103
Page Views 17398
 
ส่วนโยธา

นายสุธี จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายแสงทอง ขาเหล็ก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฐิติกร สุทธปิติกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ