นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12102
Page Views 17397
 
ส่วนการคลัง

นางสาวอำไพวรรณ สุเทปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายก้องเกียรติ เดชวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุกัญญา สัญใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอนันต์ พิศจารย์
คนงานทั่วไป

นางสาววชิรญาร์ ปัญคำ
พนักงานจ้างเหมา