นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี2565 (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง)
เปิดรับสมัครนักเรียน (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง)
บัญชีราคาประเมินทุกทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต ต.ภูฟ้า พ.ศ.2565 (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2565 (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบืัยยังชีพผู้สูงอายุอำเภอบ่อเกลือประจำปีงบประมาณ2566 (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ภูฟ้า (13 ต.ค. 2564 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ให้มีการเลืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า แลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า (05 ต.ค. 2564 | อ่าน 163 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่างเทศกาลสงกรานต์ปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาบริการขนส่งไม้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำซุ้มในงานของดีบ่อเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เกจวัดค่าออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ ๒3-๒6 ธัน (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ดูผลโหวด
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 74100
Page Views 90506