นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12121
Page Views 17416
 
ปี พ.ศ.2564

       -การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

       -ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

       -ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

       -การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

       -ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

       -ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศรายงานการประชุม พ.ศ.2564

       -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เรื่องปิดประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า