นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2021
ปรับปรุง 05/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 12104
Page Views 17399
 
ปี พ.ศ.2563

       -ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

       -ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

       -การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

       -ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก

       -การนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท 1 ประจำปี 2563

       -ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

       -ประชาสัมพันธ์นัดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

       -ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำภูฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปะรจำปี 2563

       -การนัดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ประจำปี 2563

       -ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

ประกาศรายงานการประชุม พ.ศ.2563

       -ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยแรก ครั้งที่ 1

       -ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

       -ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

       -ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลภูฟ้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2