นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
พรบ./พรก.