นายวิทยา มหายศนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(สขร.)

     1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

     2.ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

     3.ประกาศ อบต.ภูฟ้า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564*แล้วนำไว้ที่ ประกาศ

     4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรเทา (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     5.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564       

 

     6.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564


     7.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564


     8.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564


     9.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564


     10.ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564


     11.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เดือน เม.ย. 64 ถึง มิ.ย.64


     12ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 เดือน ก.ค. 64 ถึง ก.ย.64